Taxatie in Emmen

Bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek of het oversluiten van een oude vraagt de bank een taxatierapport. De bank of geldverstrekkende instelling wil namelijk weten wat de werkelijke waarde van de aan te schaffen woning is, of u de maandlasten kunt dragen en de waarde van de nieuwe woning de waarde van de lening zal dekken.

De taxateur van Loves Makelaardij is zeer actief in de regio waardoor u kunt vertrouwen op een juiste taxatie.

De taxatie moet worden uitgevoerd door een erkend taxateur. Omdat de executiewaarde bepaalt hoeveel u kunt lenen voor dat huis, heeft de getaxeerde waarde zeker invloed.

Bij een taxatie draait het in de eerste plaats om het aantal vierkante meters en kubieke meters. Maar ook de 'staat van onderhoud' en 'vraag en aanbod' zijn voor de taxateur belangrijk. Een mooie uitbouw vermeerdert de waarde van een woning, maar achterstallig onderhoud maakt een woning minder waard.

Een bouwkundige keuring geen taxatie is, maar alleen iets zegt over de onderhoudsstaat van de woning. Bij twijfel kan de taxateur de geldverstrekker wel adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren.

Bij een taxatie let de taxateur onder andere op:


De taxateur verricht tevens kadastraal onderzoek, kent het bestemmingsplan en houdt rekening met de marktsituatie. Alle bevindingen worden vastgelegd in het taxatierapport.

Sinds juli 2009 bestaat in Nederland het NWWI. Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur. Elke taxatie komt volgens duidelijke richtlijnen tot stand. De aangesloten taxateurs voldoen aan strenge voorwaarden.